Gå direkt till innehåll

Registrera förening

Genom tre enkla steg kan du registrera din förening eller verksamhet på ParaMe. Börja med att fylla i information om din förening här nedan.

1
Steg 1 av 3

Föreningens uppgifter

1
Steg 1 av 3

Föreningens uppgifter

2
Steg 2 av 3

Föreningens aktiviteter

3
Steg 3 av 3

Granska och skicka in

Föreningen
Föreningens kontaktuppgifter

Dessa uppgifter kommer att synas på ParaMe

Skriv in föreningens kansliadress eller adress till aktiviteten. Har du fler aktiviteter med fler adresser välj en av dem här och skriv de andra under respektive aktivitet.

Namn på person i föreningen som är kontaktperson för ParaMe:s användare

E-postadress till person i föreningen som kan svara på frågor om idrotten/aktiviteten, om föreningen och hur man anmäler sig.

Telefonnummer till person i föreningen som kan svara på frågor om idrotten/aktiviteten, om föreningen och hur man anmäler sig.

Dina kontaktuppgifter

Vem kan vi kontakta om vi har följdfrågor gällande informationen i registreringen? (Dessa uppgifter kommer inte att synas på ParaMe)